Oferta

Ubezpieczenie
dla spółdzielni

Oferujemy gotowe programy ubezpieczeń dla zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, indywidualne ubezpieczenia wspólnot, OC zarządców, zarządów wspólnot i spółdzielni.

  • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk wspólnoty i spółdzielni mieszkaniowej.
    Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spółdzielni i wspólnoty.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządców i zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
  • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności spowodowanych szkodą w mieniu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszym specjalistą!

Stargard

Kontakt

695 782 024, 91 578 20 24
stargard@lomar1.pl

Szczecin

Kontakt

601 389 629
szczecin@lomar1.pl