Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Podróz zagraniczna
Ubezpieczenie podróży zagranicznej jest ubezpieczeniem pakietowym, które gwarantuje Ci pełną ochronę ubezpieczeniową
Ubezpieczenie podróży zagranicznej możesz zawrzeć:
* w formie indywidualnej lub rodzinnej
* z zakresem na Europę lub cały świat
Ubezpieczenie obejmuje:
* ubezpieczenie kosztów leczenia
* ubezpieczenie specjalnych kosztów podróży powrotnej
* ubezpieczenie bagażu podróżnego
* ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
* ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
* ubezpieczenie dodatkowych kosztów dojazdu
* ubezpieczenie kosztów odstąpienia od podróży
Zalety ubezpieczenia:
* szeroki, dopasowany do Twoich potrzeb zakres ochrony ubezpieczeniowej
* wysoka suma ubezpieczenia w kosztach leczenia
* nagłe zaostrzenia chorób przewlekłych włączone do ochrony
* bardzo korzystne ubezpieczenie rodzinne bez ograniczenia liczby osób objętych ochroną
* prosta taryfa
* brak ograniczeń wiekowych
* bardzo wysokie świadczenie z ubezpieczenia NNW w przypadkach poważnych uszczerbków na zdrowiu


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard