Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. Zmianami)
Co ubezpieczamy?
Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz zwierząt takich jak bydło, świnie, owce, kozy i konie.
Od czego ubezpieczamy?
Ubezpieczenie upraw rolnych - ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyk: huraganu; powodzi; deszczu nawalnego; gradu; pioruna; lawiny; obsunięcia się ziemi; suszy; ujemnych skutków przezimowania; przymrozków wiosennych.
Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - zwierzęta określone w umowie są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.
Jak działa ubezpieczenie?
Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa zakładają odpowiedzialność przy szkodach już od 10% ubytku w plonie (w szkodach spowodowanych suszą od 25% ubytku w plonie). Dodatkowo potrącany jest udział własny w wysokości 10%.
Istnieje możliwość wykupienia specjalnych klauzul szczególnych w odniesieniu do ryzyka gradu oraz przymrozków wiosennych. W przypadku wykupienia klazuli szczególnej w ryzyku gradu oraz przymrozków wiosennych odpowiadamy już od 8% ubytku w plonie, a udział własny w tych szkodach zostaje zniesiony dla szkód częściowych.
Zalety ubezpieczenia z dopłatami:
* 100% ubezpieczenia - 50% składki opłaca rolnik 50% Budżet Państwa
* szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard