Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Ubezpieczeniamienia od ognia i innych zdarzeń losowych
Zaprojektowano już wiele systemów zabezpieczenia przed skutkami niszczącego działania sił przyrody
Żaden z nich nie daje jednak całkowitej pewności.

A lista zagrożeń jest długa:
* pożar
* uderzenie pioruna
* wybuch
* upadek statku powietrznego
* huragan
* powódź
* deszcz nawalny
* grad
* lawina
* zapadanie lub osuwanie się ziemi
* awarie systemu wodno - kanalizacyjnego
mogą w krótkim czasie uszczuplić majątek Twojej firmy.

Wiele lat pracy, inwestowania w budynki, wyposażenie, maszyny i urządzenia oraz materiały i surowce, które w rękach Twoich pracowników miały stać się wyrobami poszukiwanymi na rynku. A wyroby gotowe, które czekały już nawet w magazynach na odbiorców?


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard