Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia
Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś zapewnić nie tylko wysoką jakość sprzedawanych towarów i usług świadczonych na rzecz swoich klientów, ale również udowodnić, że jesteś osobą, która myśli perspektywicznie i jest w stanie przewidzieć potencjalne zagrożenia związane z prowadzoną przez siebie działalnością. Twoi klienci będą mieli do Ciebie większe zaufanie, jeżeli będziesz dysponował polisą OC.
Możemy ubezpieczyć Cię od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim (odpowiedzialność cywilna deliktowa), jak również za szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa).
Klauzule dodatkowe:
* OC za produkt
* OC pracodawcy
* OC najemcy
* OC prowadzącego hotel lub podobny zakład
* OC za szkody w środowisku naturalnym
* OC parkingów strzeżonych

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem, które bezwzględnie powinieneś mieć!


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard