Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Pierwsza rejestracja samochodu
W przypadku samochodu ubezpieczanego na terytorium Polski po raz pierwszy np. nowy lub sprowadzony z zagranicy, najpóźniej w dniu rejestracji jesteś zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Nie dotyczy to pojazdów historycznych, które należy ubezpieczyć przed ich wprowadzeniem do ruchu.


Jeżeli zawierasz umowę ubezpieczenia OC pojazdu przed rejestracją samochodu, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jesteś obowiązany do przedstawienia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie zarejestrujesz samochodu, możesz odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie zakład ubezpieczeń.


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard