Nowa odsłona serwisu Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej strony... więcej

Oferta
Samochód używany
W przypadku gdy kupileś samochód, na który poprzedni wlaściciel zawarł umowe ubezpieczenia OC samochodu, przechodzą na Ciebie prawa i obowiazki wynikajace z tej umowy ubezpieczenia.
Posiadacz pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, aż do zakończenia okresu ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń będzie żądać zapłaty składki ubezpieczeniowej za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W przypadku braku wypowiedzenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zwarta i nie jest automatycznie wznawiana.
Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:
- najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
- w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
- najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
- najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
- przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
- przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.
Jeżeli w pierwszym terminie nie wypowiesz umowy ubezpieczenia OC pojazdu, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki, poczynąjac od dnia kupna samochodu, z uwzględnieniem przysługujacych Ci znizek oraz zwyżek, w ramach obowiązującej taryfy składek za ubezpieczenie OC pojazdu. W przypadku gdy złozysz wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki, zakład ubezpieczeń jest obowiązany do jej dokonania.
Dobra rada
Wypowiedzenie umowy:

Do umów zawartych od 11 lutego 2012 r.
wypowiedzenie nabywcy w każdym czasie aż do zakończenia okresu ubezpieczenia – rozwiązanie umowy z dniem wypowiedzenia,
brak wypowiedzenia nabywcy na koniec okresu – brak automatycznego wznowienia umowy, umowa wygasa z końcem okresu ubezpieczenia
brak wypowiedzenia na koniec okresu – automatyczne wznowienie na kolejne 12 miesięcy


wykonanie: stargard.com.pl - Strony internetowe Stargard